Usługi geodezyjne

Wykonujemy usługi geodezyjne w zakresie:
  • Wytyczenia zarysu budynku w terenie – wyznaczamy na działce wszystkie narożniki domu oraz tzw. reper (inaczej punkt wysokościowy albo punkt niwelacyjny), odpowiadający poziomowi „zero” domu.
  • Podziału nieruchomości – te usługi znajdują się w grupie najczęściej zlecanych prac geodezyjnych z zakresu regulacji stanów prawnych nieruchomości. Przy podziałach nieruchomości niezabudowanych (przeznaczonych pod zabudowę) oferujemy pełny zakres prac geodezyjnych, związanych z procesem inwestycyjnym.
  • Wznowienia punktów granicznych nieruchomości – prace tego typu wykonuje się w sytuacji, gdy granice nieruchomości zostały wcześniej ustalone, ale punkty graniczne zostały usunięte, zniszczone lub przesunięte. W przypadku, gdy stan prawny granic nie został określony, dokonujemy okazania w terenie granic nieruchomości (np. przed jej sprzedażą).
  • Sporządzenia dokumentacji do zmian w ewidencji gruntów – w przypadku, gdy występuje niezgodność danych zawartych w ewidencji gruntów z rzeczywistym stanem prawnym.
  • Wyrysy z ewidencji gruntów – wykonujemy mapy nieruchomości w postaci wyrysów z ewidencji gruntów stanowiące, w myśl przepisów, podstawę czynności prawnych takich jak wpisy do ksiąg wieczystych.