Roboty murarskie

Ściany fundamentowe:

Ich najważniejszym zadaniem jest przenoszenie obciążeń budynku na fundament.
Ściany fundamentowe zwykle murujemy z bloczków betonowych o wysokości 12cm lub 14cm.
Ważnym elementem przy ich wykonawstwie jest poprawne skonstruowanie izolacji przeciwwilgociowej/przeciwwodnej pionowej i poziomej, aby woda gruntowa nie wnikała w ściany konstrukcyjne pozostałych kondygnacji i nie powodowała nam powstawania w obiekcie korozji biologicznej.
Ciekawym rozwiązaniem izolacyjnym pod względem termicznym jest zastosowanie Isomuru – bloczka termicznego, który zmniejsza nam wielkość mostka termicznego na połączeniu strop na gruncie – ściana fundamentowa – ściana parteru.

Ściany nośne:

Ściany nośne budynku murujemy z pustaków ceramicznych, bloczków silikatowych, bloczków z betonu komórkowego oraz pustaków keramzytowych. Ściana nośna konstrukcyjna ma standardowo grubość 24-25cm i ma za zadanie przenosić obciążenia z wyższych warstw na niższe. Grubsze ściany z reguły wykonywane są z bloczków z betonu komórkowego.
Pod pierwszą warstwą ścian wykonujemy izolację poziomą, zwykle z plastpapy, która zmniejsza ryzyko przedostawania się wód kapilarnych do wyższych warstw.
Bardzo ważnym elementem ścian nośnych jest poprawne wykonanie wieńca, na którym opiera się strop. Wieniec ten ma za zadanie zabezpieczyć nasz mur przed jego zmiażdżeniem.

Ściany działowe:

Służą do oddzielenia pomieszczeń i zwykle ich grubość wynosi 12cm. Ściany działowe mogę być w technologii murowanej lub wykonanej w zabudowie GK. Polecamy jednak technologię murowaną ze względu na znacznie lepsze właściwości akustyczne. Ściany tego typu mogą być tynkowane bądź może być układana na nich gładź szpachlowa. Ściany działowe jako elementy samonośne powinny być oddylatowane od stropu, aby zminimalizować problem powstawania rys i pęknięć na tych ścianach.