Stropy

Wyróżniamy kilka rodzajów stropów. Najczęściej wykonywane stropy w budownictwie mieszkaniowym to:

– strop monolityczny
– strop Teriva
– strop Filigran
– strop Rector

Stropy stanowią przegrodę akustyczną i ogniową pomieszczeń znajdujących się nad/pod sobą. Przenoszą one obciążenia użytkowe elementów położonych na nich oraz przenoszą obciążenia te na ściany nośne konstrukcji. Łączą się ze ścianami nośnymi przy pomocy wieńca konstrukcyjnego.